Nl:Hoe problemen met NeoOffice melden

From NeoWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 21:27, 27 July 2012 (edit)
Sardisson (Talk | contribs)
({{old}})
← Previous diff
Current revision (21:07, 19 August 2016) (edit) (undo)
Pluby (Talk | contribs)
(Redirect out of date page)
 
Line 1: Line 1:
-{{old}}+#Redirect [[How_to_Report_Problems_with_NeoOffice]]
-==Bekende problemen met NeoOffice==+
- +
-Patrick Luby houdt een [http://www.planamesa.com/neojava/features.php#bugs korte lijst] van "bekende problemen" bij. Die pagina omvat functies van [[OpenOffice.org|OpenOffice.org]] die nog ontbreken in NeoOffice.+
- +
-Andere bekende problemen met NeoOffice kunnen gevonden worden in+
-*[[nl:Installatie Vragen en Oplossingen|Installatie Vragen en Oplossingen]] -problemen met de installatie, patch updates, en het voor de eerste keer opstarten van de toepassing+
-*[[Nl:Probleemoplossingen|Probleemoplossingen]] -oorzaken van algemene Mac OS X-gerelateerde problemen die van invloed zijn op NeoOffice+
-*[http://bugzilla.neooffice.org NeoOffice Bugzilla] (''vergeet niet '''NeoOffice''' te selecteren uit het '''Project''' menu bij het bevragen van de bug-database'')+
-*NeoOffice[http://trinity.neooffice.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=7 Support forum]+
-*NeoOffice[http://trinity.neooffice.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=6 Testing forum] +
- +
-Gelieve eerst het forum te doorzoeken naar uw problemen voordat u nieuwe berichten plaats op het support forum. Het Testing forum wordt gebruikt voor het verstrekken van feedback over nieuwe patches en alfa-en bèta-versies van NeoOffice; problemen met uitgebrachte versies worden behandeld in de Support-forum.+
- +
-'''N.B.''' NeoOffice deelt alle bugs en beperkingen van [[OpenOffice.org|OpenOffice.org]], zodat elk onderwerp dat in de [http://www.openoffice.org/issues/query.cgi OpenOffice.org IssueZilla] is opgenomen ook een bekend probleem met NeoOffice zal zijn.+
- +
-==Problemen met NeoOffice melden==+
- +
-Als je problemen wilt melden, gelieve deze dan in te brengen op [http://trinity.neooffice.org/modules.php?name=Forums NeoOffice Support forum]. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe je een probleem meldt volgens de regels van de kunst, een crash log, een staalname wanneer de toepassing blijft hangen of een problematisch document bijvoegt bij de probleemmelding, en wat er vervolgens met uw melding gebeurt gelieve de [[Bugzilla_Guide|Guide to NeoOffice Bugs]] te raadplegen.+
- +
-Tevens is er een forum op [http://trinity.neooffice.org/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=7 trinity] dat ook kan gebruikt worden om problemen te bespreken. +
- +
-====Problemen in OpenOffice.org code====+
-Als Patrick of een andere ontwikkelaar antwoorden dat het een probleem is met de onderliggende [[OpenOffice.org|OpenOffice.org]]-code, maak een melding van het probleem in de OpenOffice.org IssueZilla zodat de OpenOffice.org ontwikkelaars het probleem oplossen! Zie [http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html hier] voor meer informatie. In dit opzicht is in het '''Found in version: '''veld in IssueZilla, NeoOffice 3.0.x het equivalent van OpenOffice.org 3.0.x.+
- +
-Nadat u een melding in de OOo IssueZilla heeft gedaan, neem dan de URL en plakt u het in de opmerkingen van uw NeoOffice forum post; de ontwikkelaars en QA zal volgen vaak de voortgang van het OOo probleem.+
- +
-====Problemen met WordPerfect import====+
-Naar analogie hiermee als u een probleem hebt met het resultaat van de invoer van een WordPerfect-document —vet ontbreekt, tabel in de soep gedraaid, enz.— dit is een probleem met de ''libwpd'' en ''WriterPerfect'' bibliotheken en gelieve dit dus te melden in de [http://bugzilla.abisource.com/enter_bug.cgi?product=libwpd libwpd Bugzilla_Guideilla].+
- +
-===Bug Filing Gids===+
- +
-Wij ontwikkelen momenteel een handleiding voor het goed indienen van een probleem in the forums. Als u suggesties heeft, kunt u een bijdrage leveren op de [[Bugzilla_Guide|Gids voor de NeoOffice Bugs]] pagina.+
- +
-{{botlangbarNL|[[How to Report Problems with NeoOffice|English]] [[Fr:Comment_rapporter_des_problèmes_rencontrés_avec_NeoOffice|Français]] [[De:Probleme_melden|Deutsch]] [[It:Come_segnalare_i_problemi_incontrati|Italiano]] [[Es:Como reportar problemas|Español]]}}+
-[[Category:NeoOffice]][[Category:Contributing]][[Category:NeoWikiNL]]+

Current revision

  1. Redirect How_to_Report_Problems_with_NeoOffice
Personal tools